Thủ tục nhập học

Thị thực du học

Học viên sẽ nhận được thị thực du học khi đăng kí học dài hạn tại trường.

Thị thực du học

Thị thực du học có thời hạn 1 năm (hoặc 1 năm 3 tháng) kể từ khi nhập cảnh , và có thể gia hạn tối đa là 2 năm để tiếp tục theo học (Học viện TIJS được cấp phép của Cục quản lí nhập cảnh - Bộ tư pháp)

Khi đăng kí khóa học , học viên có thể học tại Học viện trong vòng 2 năm nếu đăng kí nhập học vào tháng 4, và 1 năm 6 tháng nếu đăng kí nhập học vào tháng 10.

Khi đăng kí khóa học cơ bản, những học viên nhập học vào tháng 1 và tháng 7 đều có thể nhận học tại trường trong vòng 1 năm (tối đa có thể gia hạn thành 2 năm).

Sau khi tốt nghiệp trường, học viên có thể tiếp tục gia hạn thị thực du học nếu tiếp tục học lên đại học, cao học hay các trường dạy nghề.


Thủ tục xin học

Để nhận được thị thực du học cần phải qua bước thẩm tra hồ sơ của Cục quản lý nhập cảnhCác tài liệu cần thiết

*Những tài liệu cần thiết sẽ có một số thay đổi tùy theo quốc tịch và khu vực khác nhau.
*Hãy xác nhận lại “Điều kiện tuyển sinh” để biết thêm chi tiết.

Tiền phí

*Tiền học không bao gồm tiền mua sách giáo khoa.
*Sách giáo khoa sử dụng trong khóa học được bán tại văn phòng.

Working holiday

Trong trường hợp học viên có thị thực Working holiday, thì có thể thay đổi tư cách thị thực trước khi hết hạn thị thực và tiếp tục ở lại Nhật.

Hãy đến Học viện trước khi thị thực Working holiday của bạn hết hạn.

Học viện sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển đổi từ thị thực Working holiday sang thị thực du học.