Tuyển du học sinh khóa tháng 10 năm 2017

March 29, 2017 3:43 PM

Tuyển du học sinh khóa tháng 10 năm 2017

Học sinh muốn đăng ký khóa học dài hạn xin vui lòng liên lạc với trường

Quay lại trang chủ

Tuyển du học sinh khóa tháng 7 năm 2017

February 7, 2017 11:51 AM

Tuyển du học sinh khóa tháng 7 năm 2017

Học sinh muốn đăng ký khóa học dài hạn xin vui lòng liên lạc với trường

Quay lại trang chủ

Tuyển du học sinh khóa tháng 4 năm 2017

October 12, 2016 10:44 AM

Tuyển du học sinh khóa tháng 4 năm 2017

Học sinh muốn đăng ký khóa học dài hạn xin vui lòng liên lạc với trường


Quay lại trang chủ

Tuyển du học sinh các khóa tháng 10 năm 2016

April 21, 2016 4:25 PM

 

Tuyển du học sinh các khóa tháng 10 năm 2016

Học sinh muốn đăng ký khóa học dài hạn xin vui lòng liên lạc với trường

Hạn chót đăng ký vào thượng tuần tháng 5 cho học sinh muốn nhập học tháng 10

Quay lại trang chủ

Đã khai giảng lớp tiếng Nhật nhập môn tháng 4

March 28, 2016 4:32 PM

 

Đã khai giảng lớp tiếng Nhật nhập môn tháng 4

Cơ hội bắt đầu học cho người muốn học từ 「あ・い・う・え・お」

Ngoài lớp học nhập môn, trường còn mở các lớp học tiếng Nhật từ sơ cấp đến nâng cao phù hợp với mọi trình độ.

Có lớp học thử ( 1 tiếng ) miễn phí.

Quay lại trang chủ